23 listopad 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Drodzy  Rodzice

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu uprzejmie informuje, że decyzją Ministra Edukacji narodowej od 25 maja 2020 roku klasy I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą.  Po wnikliwej analizie i konsultacjach z rodzicami przez wychowawców kl. I, II i III nikt z Państwa nie wyraził zgody na prowadzenie zajęć z dziećmi w szkole w formie jaką zaproponowało ministerstwo. Szanujemy Państwa decyzję i o wszelkich pojawiających się zmianach będziemy na bieżąco informować.

 Minister Edukacji Narodowej podjął też kolejne decyzje:

  - Od 18 maja do 7 czerwca 2020 roku istnieje możliwość uruchomienia zajęć rewalidacyjnych w ramach wsparcia dzieci z różnymi potrzebami. Zajęcia te będą odbywały się w szkole bezpośrednio z nauczycielami. Nauczyciele tych zajęć ustalą z Państwem zakres potrzeb, aby szkoła mogła zorganizować takie zajęcia.

   - Od 25  maja do 7 czerwca 2020 r. uczniom klas VIII szkoła zapewnia konsultację z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Wychowawca kl. VIII ustali z Państwem terminy takich konsultacji.

- Od 01 czerwca do 07 czerwca 2020 r. szkoła zapewnia konsultację z nauczycielami dla wszystkich uczniów, którzy takich konsultacji potrzebują. Konsultację mają na celu wyjaśnienie wszelkich trudnych problemów jakie pojawiły się w trakcie zdalnego nauczania. Wychowawcy ustalą z Państwem terminy takich konsultacji. 

- W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Oddzielną informację otrzymają rodzice i uczniowie klasy ósmej odnośnie procedur jakie podczas egzaminu będą musiały być wprowadzone w szkole oraz powołanych komisji na czas egzaminu.

Gorąco pozdrawiam
Anna Wojciechowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Solcu