23 listopad 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Informuje, że do 24 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. 

Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Od dziś czyli od poniedziałku 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku kontynuujemy kształcenie na odległość. 

Opublikowany został harmonogram egzaminów. 

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

O formie i szczegółach jego przeprowadzenia uczniowie klasy ósmej zostaną wkrótce poinformowani.

Kochani za dwa miesiące wakacje.

Proszę więc wszystkich uczniów o zaangażowanie się w naukę. Zachęcam również do śledzenia informacji opublikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję wszystkim za wysiłki jakie wkładacie w kształcenie na odległość. Życzę dużo zdrówka i wytrwałości.

Z wyrazami szacunku

Anna Wojciechowska
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Solcu