25 wrzesień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

W związku z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego dotyczącego przeciwdziałania COVID-19 począwszy od dnia 09 marca 2020 do odwołania wstrzymuje się organizowanie:

- wycieczek szkolnych;
- wymian międzynarodowych;
- przyjmowanie wycieczek i wymian zagranicznych;

Ponadto dyrektor prosi o nie posyłanie do szkoły dzieci z objawami temperatury, kaszlu, duszności, ogólnego złego samopoczucia.

Dziecko, które z takimi objawami pojawi się w szkole będzie odsyłane do domu.

 

Z poważaniem:
Dyrektor szkoły
Anna Wojciehcowska