• Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Narodowe Czytanie 2021
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

 

21 stycznia br. w siedzibie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyła się uroczysta gala "Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka".

            Godności Honorowej Babci i Honorowego Dziadka pełnili: pani Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta Łodzi oraz pan Andrzej Pabich - właściciel ZOO SAFARI w Borysewie.

            Uroczystość prowadziła redaktor Radia Łódź, pani Monika Czerska.

            Podczas gali nastąpiło podsumowanie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Wiersz o Babci i Dziadku". Konkurs został ogłoszony przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole z przewodniczącą panią Zofią Grzebisz-Nowicką, a jego celami były: kształtowanie silnych więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ogromną rolę babci i dziadka w wychowaniu dzieci, a także promowanie i rozwijanie młodych talentów, wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach oraz popularyzacja twórczości literackiej.

            Zadaniem uczestników było napisanie dowolnego pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersza o babci i dziadku.

            Komisja konkursowa, której przewodniczyła pani Teresa Lipowska, po wnikliwej ocenie 103 nadesłanych prac wyłoniła zwycięzców. Wśród nich znalazły się dwie nasze uczennice.

            W kategorii autorów w wieku 10-15 lat I nagrodę otrzymała Wiktoria Łykowska z klasy VI za wiersz pt. "Babcia i Dziadek". W kategorii dzieci najmłodszych w wieku 7-9 lat nagrodę specjalną przyznano utworowi Weroniki Łykowskiej "Zabiegani Dziadkowie".

            Laureatkom serdecznie gratulujemy!

            Poza nagrodzonymi dziewczętami w konkursie uczestniczyły: Urszula Serwicka, Oliwia Jastrzębska, Adrianna Radziejewska, Anna Szkopińska, Weronika Zabłotowicz, Klara Marciniak i Natalia Popek.

            Wszystkim autorkom dziękujemy i gorąco zachęcamy do udziału w kolejnej edycji.

Opiekun: Ewa Nyckowska

Nauczyciele obecni na gali: Ewa Nyckowska, Jolanta Kołodziejczak, Zbigniew Wasielewski