25 wrzesień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

W czwartek 7 listopada 2019 r. Gostyniński Szkolny Związek Sportowy wyróżnił szkoły oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrodami ,,za zasługi dla sportu”.

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu jako jedyna spośród szkół gminnych po raz 4 otrzymała puchar ,,Za zasługi dla sportu szkolnego”. Statuetkę ,,Podziękowanie za wkład pracy na rzecz sportu dzieci i młodzieży” wręczono pan Tomaszowi Kołodziejskiemu.
Statuetki otrzymały wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z powiatu gostynińskiego, których zawodnicy biorą udział w zawodach, a także  nauczyciele wychowania fizycznego, angażujący młodzież i sprawujący opiekę nad zawodnikami. 

Gostyniński Szkolny Związek Sportowy jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Gostynin i powiatu gostynińskiego. Zadanie jest realizowane poprzez organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych, będących jednocześnie eliminacjami  do zawodów wyższego szczebla – rejonowych i wojewódzkich. 

 Stowarzyszenie realizuje hasło ,,Wychowanie przez sport”.