20 wrzesień 2021
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny
 
  
Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia

 roku szkolnego 2021/2022,

 które odbędzie się w dniu 1 września 2021 r. 

bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. 

(kościół pw. św. Wojciecha w Solcu, godz. 9:00) 

 Harmonogram spotkania: 

Uczniowie klasy I i IV wraz z jednym opiekunem, gromadzą się w sali gimnastycznej, pozostali udają się na spotkania z wychowawcami w poszczególnych salach: 

Punkt Przedszkolny - sala 15. 

Oddział Przedszkolny - sala 8. 

Klasa II – sala 207. 

Klasa III – sala 202. 

Klasa V – sala 112.

Klasa VI – sala 203. 

Klasa VII – sala 106. 

Klasa VIII – sala 107. 

Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny  – wejście główne szkoły. 

Klasa I i IV – wejście boczne szkoły (bezpośrednio przy sali gimnastycznej). 

Klasa II, III i VI – wejście od strony boiska szkoły. 

Klasa V, VII i VIII – wejście boczne (przy Gminnej Bibliotece Publicznej). 

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się Ślubowanie Klasy Pierwszej. 

Dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Przedszkolnego uczestniczą w spotkaniu wraz z jednym opiekunem. 

Rodzice klas V-VIII proszeni są o niewchodzenie do budynku szkolnego.

Uprzejmie informujemy, że wchodząc do szkoły należy zdezynfekować dłonie oraz założyć maseczkę ochronną.