22 luty 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

22 marca Szkoła Podstawowa nr 4 w Wyszkowie świętowała przyjęcie  w szeregi członków elitarnego Klubu Przodujących Szkół.  Klub Przodujących Szkół jest ogólnopolskim ruchem społecznym i działa w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Powstał w 1986 roku, zrzesza placówki nowatorskie i kreatywne, osiągające sukcesy w sferze organizacyjnej, dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Klub Przodujących Szkół to inicjatywa Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – skupia placówki służące nowoczesnemu kształceniu, wszechstronnemu rozwojowi ucznia, wyrównywaniu szans edukacyjnych, kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy nauczycielem, uczniem, rodzicami.
By móc przystąpić do klubu, szkoła musi spełnić szereg kryteriów i przejść z góry ustalone etapy przyjmowania do tego grona. Jako sekretarz Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć w tym jakże doniosłym wydarzeniu.
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Obrońców Westerplatte w Wyszkowie wywiązała się z tego zadania na szóstkę.
Uwieńczeniem wszystkich działań prowadzących do przyjęcia placówki do Klubu Przodujących Szkół było wystąpienie wspaniałego, wprowadzającego w zadumę, pasyjnego przedstawienia pt. ,,W cieniu Jezusa”.
Kultywując tradycję i obrzędy uczniowie wystawili bogaty program artystyczny pt. ,,A to niegdyś tak bywało”.
W roku 2019 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole obchodzi 30-lecie swojej działalności.
Stowarzyszenie wychodzi do szkół z ogromną paletą propozycji.
Realizacja 12 programów edukacyjno-wychowawczych w tym ,,tradycje i obrzędy – Boże Narodzenie i Wielkanocne”, plenery plastyczne, obozy językowe, ogólnopolskie konkursy plastyczne i literackie, wypoczynek letni i zimowy połączony z różnymi formami edukacyjnymi.
Jestem dumna, że Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu uchwałą rady pedagogicznej rozpoczęła procedurę przystąpienia do Klubu Przodujących Szkół.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta

Anna Wojciechowska