22 luty 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

[Zobacz zdjęcia]

Dnia 20 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Występ dzieci podziwiali rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście oraz koleżanki i koledzy z przedszkola, klasy O, II i III. Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania i przyjęcia dzieci do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu. Nad przebiegiem uroczystości czuwała wychowawczyni p. Iwona Dębińska. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali wspaniałe upominki od zaproszonych gości, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


Iwona Dębińska