11 lipiec 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

W roku szkolnym 2017/2018 w projekcie wzięli udział uczniowie klasy drugiej gimnazjum. Klasa została podzielona na grupy, do każdej z nich został przydzielony nauczyciel-opiekun. Wszyscy pracowali zespołowo, uczyli się umiejętności pracy w grupie, przyswajali oraz utrwalali wiedzę.

I grupa - opiekun p. P. Pilichowicz

 Temat: Historia Zespołu Pieśni i Tańca ,,Solec".

 Uczniowie:

• Maja Jesionowska,
• Izabela Majewska,
• Kuba Suwalski,
• Patryk Staszewski,
• Kzysztof Żbikowski.

II grupa - opiekunowie: p. M. Żuber, p. W. Godlewski.

 Temat: Zdrowy styl życia.

 Uczniowie:

• Wiktoria Bąbrych,
• Klaudia Chmielewska,
• Kinga Idziak,
• Julia Kowalczyk,
• Natalia Kuczaj,

Kacper Wiliński.

III grupa - opiekun ks. S. Buńkowski.

 Temat: Hinduizm-najstarsza religia świata.

Uczniowie:

Wiktoria Majtczak,
Oliwia Rutecka,
Weronika Sztela,
Natalia Tomaszewska,
Dominik Turek.

Prezentacja projektu odbyła się 21 marca 2018 r. w sali 23 przed społecznością uczniowską  i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu.