11 lipiec 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

[Zobacz zdjęcia]

DZIĘKUJEMY!

16.10.2017r odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz wszyscy uczniowie. W części artystycznej społeczność uczniowska śpiewem i poezją wyraziła swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy nauczyciela. W drugiej części Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym.

Gratulujemy nagrodzonym!

Samorząd Uczniowski