4 czerwiec 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

 

 

CELE KONKURSU


•    Popularyzowanie wśród uczniów poprawnej pisowni ortograficznej.
•    Uczenie poprzez zabawę świadomego korzystania z zasad, reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.
•    Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
•    Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii
 i interpunkcji.
•    Sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności ortograficznej
 i interpunkcyjnej.
•    Poprawa wyników humanistycznej części sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.


KATEGORIE WIEKOWE


•    KL. III-IV
•    KL. V-VI
•    KL. I-III gimnazjum

 

TERMIN

 

19 kwietnia 2016 r. - godz. 11.00

 

[Zobacz regulamin]