• "Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym" - Wł. St. Reymont.
  • Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
  • Zlot szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Bóg - Honor - Ojczyzna

[Zobacz zdjęcia]

11 maja 2023 roku uczniowie klasy III  przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty, kończącego pierwszy etap edukacyjny.  Głównym celem testu było sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Uczniowie rozpoczęli pisanie testu od obejrzenia filmu terapeutycznego „Bratek radzi”. Zadaniem prezentacji było rozładowanie emocji i ograniczenie stresu towarzyszącego dzieciom przed sprawdzianem.

Sprawdzian składał się z dwóch części podstawowych: języka polskiego i matematyki oraz z części dodatkowej – przyrody.  Tematem przewodnim  była „Wycieczka na ekranie”. Bohaterowie przedstawili uczniom ciekawe miejsca w Polsce.

Gratulacje dla Wszystkich!!!

Wychowawca