3 kwiecień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

 Klasa VIII.

Lekcja 1 i 2 16 i 18. 03. 2020 r.

  1. Przeczytaj temat „Polska państwem demokratycznym” i zapisz go w zeszycie.
  • Zastanów się czy potrafisz;

- wymienić akty prawne w Polsce i określić ich hierarchię,

- określić rolę konstytucji w państwie,

-wymienić i wyjaśnić zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji.

  • W podręczniku masz Konstytucję RP. Przeczytaj, jakie rozdziały zawiera i jakich praw dotyczą?

 

Lekcja 3. 23.03.2020 r.

Śledź na bieżąco najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie. Zapisz kilka w zeszycie(po 5 z kraju i ze świata).

Maira Rzepnikowska