3 kwiecień 2020
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Zlot Szkół Reymontowskich
 • im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
 • Odział Przedszkolny

Geografia  klasa V

Lekcja 1. 18.03.2020 r.

1.Przeczytaj temat „Pierwsze podróże geograficzne”( str.91-97).

 • Podczas czytania korzystaj z mapy w podręczniku.
 • Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń( str. 55-57).
 • Zastanów się czy potrafisz:

-podać przyczyny i skutki odkryć geograficznych,

-wskazać trasy wypraw podać nazwiska odkrywców,

-przedstawić znaczenie wypraw geograficznych.

 1. Po wykonaniu tych poleceń wyszukaj przynajmniej trzech polskich podróżników i odkrywców i ich największe dokonania. Wyszukane informacje zapisz w zeszycie przedmiotowym w tabeli.

( Korzystaj z innych źródeł informacji).

 

Lekcja 2. 25.03.2020 r.

 1. Po przerobieniu rozdziału „Lądy i oceany na Ziemi” sprawdzamy swoją wiedzę i umiejętności.

 Wykonaj zadania z podręcznika z rozdziału „Sprawdź się”(str. 99-100), zapisz je w zeszycie przedmiotowym.

Następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń (str. 59-60).

Podczas sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności pracuj z mapą.

     

                                                 Życzę przyjemnej pracy i podróży po mapie!

 

Geografia klasa VI  

Lekcja 1. 18.03.2020 r.

 1. Przeczytaj temat „Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn”(str. 85-90).
 • Podczas czytania korzystaj z mapy Europy.
 • Znajdź na mapie inne wielkie miasta Europy.
 • Zastanów się czy potrafisz:

- znaleźć na mapie największe miasta Europy,   

- opisać krajobraz wielkomiejski,

-wymienić wady i zalety życia w wielkim mieście,

-wyjaśnić znaczenie Paryż i Londynu w światowej gospodarce, polityce i kulturze oraz wymienić funkcje tych miast.

 1. Po wykonaniu tych zadań wyszukaj inne wielomilionowe miasta na świecie. Korzystaj z mapy i innych źródeł informacji.

         

Lekcja 2. 25.03.2020 r.

Po przerobieniu  rozdziału „Środowisko przyrodnicze i ludność Europy” sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Wykonaj zadania z podręcznika z rozdziału Sprawdź się” (str. 93-94).

Pracuj z mapą Europy.

                        Życzę przyjemnej pracy i podroży po Europie!

 

Geografia klasa VII

Lekcja 1. 16.03.2020 r.

 1. Przeczytaj temat „Struktura zatrudnienia i bezrobocie”(str.108-112). Zapisz temat w zeszycie.
 • Podczas czytania korzystaj z map i wykresów znajdujących się w podręczniku.
 • Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str.71-72)
 • Zastanów się czy potrafisz:

- scharakteryzować strukturę zatrudnienia w Polsce i jej zmiany,

- wyjaśnić, czym jest bezrobocie,

- porównać stopień bezrobocia w Polsce i w Europie,

-scharakteryzować negatywne skutki bezrobocia.

 

Lekcja 2. 18.03.2020 r.

 1. Przeczytaj temat „Urbanizacja”. Zapisz temat w zeszycie
 • Podczas czytania korzystaj z map i wykresów w podręczniku.
 • Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń (str. 73-75).
 • Zastanów się czy potrafisz:

-wyjaśnić pojęcie urbanizacja,

-określić przyczyny rozwoju miast i ich funkcje,

-wskazać problemy życia w wielkim mieście,

-wykazać różnice między aglomeracją monocentryczną a policentryczną.

 

Lekcja 3 i 4. 23 i 25. 03.2020 r.

Po przerobieniu rozdziału „Ludność i urbanizacja w Polsce” sprawdź swoją wiedzę i umiejętności. Zapisz temat w zeszycie „Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału „Ludność i urbanizacja w Polsce”

Wykonaj zadania ze str. 120-122. Zapisz je w zeszycie przedmiotowym.

Następnie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 76-77.

    

                                                               Życzę przyjemnej pracy!

Geografia klasa VIII

Lekcja1. 16.03.2020 r.

 1. Przeczytaj temat „Ukształtowanie powierzchni Ameryki” i zapisz go w zeszycie.
 • Podczas czytania korzystaj z mapy Ameryki.
 • Naucz się rozpoznawać i pokazywać elementy ukształtowania pionowego ( depresje, niziny, wyżyny, góry)
 • Naucz się rozpoznawać i pokazywać elementy ukształtowania poziomego ( półwyspy, wyspy, zatoki, morza, cieśniny, oceany).

Lekcja 2. 23.03. 2020 r.

 1. Przeczytaj temat „Strefy klimatyczne i roślinne oraz wody Ameryki” i zapisz go w zeszycie.
 • Przypomnij sobie czym charakteryzują się poszczególne typy klimatów i strefy roślinne.
 • Dokonaj analizy wykresów klimatycznych.
 • W zeszycie przedmiotowym zapisz czynniki klimatotwórcze Ameryki.
 • Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze str.46-48.
 • Podczas pracy korzystaj z mapy Ameryki,

                                                 Życzę przyjemnej pracy i podróży po mapie  Ameryki!

Maria Rzepnikowska