3 kwiecień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny
 
Klasa IV
Ćwiczyć rysowanie figur w skali. Wykonać zadania: 1,2 str.142, 5,6 str. 143 z podręcznika.
 

Klasa V
Ćwiczyć zamianę ułamków zwykłych na dziesiętne, oraz porównywanie ułamków dziesiętnych. Wykonać zadania: 4,5 str. 145 z podręcznika.
 

Klasa VI
Ćwiczyć dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb ujemnych. Wykonać zadania: 3,6 str 174 z podręcznika.
 

Klasa VII
Ćwiczyć przekształcanie wzorów. Wykonać zadania: 1,2 str 210 z podręcznika.
 

Klasa VIII
Pracować z Kalendarzem ósmoklasisty GWO.
Jolanta Kołodziejczak