3 kwiecień 2020
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Zlot Szkół Reymontowskich
 • im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
 • Odział Przedszkolny

Klasa II. 

– uzupełnienie brakujących zadań z ćwiczeń (str. 33-41, str. 68);

podręcznik str. 50-31.

 

Klasa III.

– czytanka str. 49 (podręcznik), ćw. 1,2/40; 1,2/41 oraz 1,2/68 (książka ćwiczeń).

Małgorzata Schulz

 

 

Wymagania edukacyjne dla kl. IV.

Bardzo proszę o:

 • uzupełnienie zeszytu ćwiczeń od rozdziału 1 do 5 włącznie,
 • utrwalenie słownictwa zawartego w rozdziałach 1-5,
 • utrwalenie struktur leksykalno- gramatycznych zapisanych w zeszycie przedmiotowym, w tym :

- odmiana czasownika „być”

- odmiana czasownika „have got”

- liczba mnoga rzeczownika

- czasownik „can”

Proszę również o zapoznanie się ze słownictwem z rozdziału 6 oraz przepisanie do zeszytu przedmiotowego (wraz z tłumaczeniem na język polski) słownictwa znajdującego się              w podręczniku (słowniczek str. 78). Celem utrwalenia proszę wykonać następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:

- cała strona 70 i 71

- ćw. 1,2,3 str.72

 Osoby chętne mogą wykonać wszystkie pozostałe zadania z rozdziału 6 znajdujące się   w zeszycie ćwiczeń.

Nadal należy ćwiczyć czytanie wykorzystując nagrania dostępne na docwiczenia.pl.

Bogusława Filińska

 

 

Klasa V 

podręcznik: ćw. 1,2,3/74, słownictwo (television), ćw. 5,6,7,8/75, ćw. 1,2/76, ćw. 5,8,9,10/77;

- książka ćwiczeń: 1,2,3,4/72, 5, 7,8/73, 1,2,3/74, 6,7,8/75;

Małgorzata Schulz

 

 

Wymagania edukacyjne dla kl. VI.

Bardzo proszę o:

 • uzupełnienie zeszytu ćwiczeń od rozdziału 1 do 6 włącznie,
 • utrwalenie słownictwa zawartego w rozdziałach 1-6,
 • utrwalenie struktur leksykalno-gramatycznych zapisanych w zeszycie przedmiotowym, w tym :

- czas Present Simple

- czas Present Continuous

- czas Past Simple

- czas Past Continuous

- czas Present Perfect

- czas Future Simple

- zastosowanie czasownika „have to/ has to”

- czasowniki modalne

Proszę również o zapoznanie się ze słownictwem z rozdziału 7 oraz przepisanie do zeszytu przedmiotowego (wraz z tłumaczeniem na język polski) słownictwa znajdującego się  w podręczniku (słowniczek str. 98 ). Celem utrwalenia proszę wykonać następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:

- ćw. 1,2,3,4 str. 64

- ćw. 1,2, str.66

- ćw. 1,2,3 str. 68

Ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu również proszę wykonać korzystając ze strony docwiczenia.pl.

Osoby chętne mogą wykonać wszystkie pozostałe zadania z rozdziału 7 znajdujące się w zeszycie ćwiczeń.

Nadal należy ćwiczyć czytanie wykorzystując nagrania dostępne na docwiczenia.pl.

  Bogusława Filińska

 

 

Wymagania edukacyjne dla kl. VII.

Bardzo proszę o:

 • utrwalenie wiadomości z rozdziału 6,
 • wykonanie ćwiczeń znajdujących się na str. 104 w podręczniku,
 • nauczenie się słownictwa z rozdziału 7 (podręcznik str. 141),
 • utrwalenie struktur leksykalno- gramatycznych zapisanych w zeszycie przedmiotowym, w tym :

- czas Present Simple.

- czas Past Simple i Past Continuous

- czas Future Simple

- konstrukcja „ to be going to”

- czas Present Perfect

  Bogusława Filińska

 

 

Wymagania edukacyjne dla kl. VIII.

Bardzo proszę o:

 • Powtórzenie wiadomości do sprawdzianu z rozdziału 5, który miał się odbyć  dn. 12.03.2020 r. (zagadnienia zostały podane wcześniej),
 • nauczenie się słownictwa z zakresu Zdrowie,
 • utrwalenie struktur leksykalno-gramatycznych zapisanych w zeszycie przedmiotowym (wykrzykniki !!!!),
 • wydrukowanie oraz rozwiązanie zadań z zamieszczonego poniżej próbnego egzaminu (bez zadań na rozumienie ze słuchu). Jeżeli są osoby, które nie mają możliwości wydrukowania arkusza, rozwiązania do ćwiczeń proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełnianie dowolnych ćwiczeń przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty zawartych w podręczniku Teraz egzamin ósmoklasisty (zielony podręcznik).

Przykladowy arkusz egzaminacyjny [pobierz].

 

 

                                                                                              Z pozdrowieniami

                                                                                             Bogusława Filińska