3 kwiecień 2020
 • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
 • Zlot Szkół Reymontowskich
 • im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
 • Odział Przedszkolny

 Zalecenia (obowiązkowe) dla uczniów kl. VII z fizyki

 1. Tydzień do 20.03.2020
  a) Zapoznać się z tematem 23. Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego
  i jednostajnie zmiennego (str. 146), dokończyć w zeszytach notatkę z tego tematu
          i zapamiętać (nauczyć się)
      b) Praca domowa nr 1
          - powtórzyć wiadomości z działu Kinematyka (str. 152)
      c) Praca domowa nr 2 (tak zapisać w zeszycie zamiast nr lekcji i daty)
          - Zapoznać się z tematem 24. Pierwsza zasada dynamiki Newtona - bezwładność
            (str. 162), zrobić z niego notatkę i zapamiętać (nauczyć się)
     d) Praca domowa nr 3
         - Zapoznać się z tematem 25. Druga zasada dynamiki Newtona (str. 169), zrobić z niego 
           notatkę i zapamiętać (nauczyć się)

 

Zalecenia (obowiązkowe) dla uczniów kl. VIII z fizyki

 1. Tydzień do 20.03.2020
  a) Dokończyć w zeszytach notatkę z tematu 19. i zapamiętać (nauczyć się):
  - Energia fali (str.184)
          - Natężenie fali (str. 186)
          - Oscylogramy dźwięków (str. 186)
          - Infradźwięki i ultradźwięki (str. 187)
          - Zastosowania ultradźwięków
  (str. 188)

          - Szkodliwość hałasu (str. 188) i poziom natężenia dźwięku (str. 189)
     b) Praca domowa nr 1 (tak zapisać w zeszycie zamiast nr lekcji i daty)
         - Zapoznać się z tematem 20. Fale elektromagnetyczne (str. 193), zrobić z niego notatkę
           i zapamiętać (nauczyć się)
     c) Praca domowa nr 2 - powtórzyć wiadomości z działu Drgania i fale (str. 202)
     d) Praca domowa nr 3
         - Zapoznać się z tematem 21. Światło i jego właściwości (str. 212), zrobić z niego notatkę
           i zapamiętać (nauczyć się)

Zbigniew Wasielewski