3 kwiecień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Klasy I-III otrzymały od wychowawców zadania do samodzielnego wykonania w domu.

Rodzice i ich dzieci zostali poinformowani o zadaniach edukacyjnych osobiście  lub telefonicznie.