3 kwiecień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Klasa I

Proszę o  uzupełnienie zeszytu ćwiczeń "Elementarz małego informatyka kl. 1".

Ćw. 1 str. 30.

Ćw. 2 str. 31.

 

 

Klasa II

Proszę o  uzupełnienie zeszytu ćwiczeń "Elementarz małego informatyka kl. 2".

Ćw. 1 str. 46.

Ćw. 2 str. 47.

 

 

Klasa III

Proszę o  uzupełnienie zeszytu ćwiczeń "Elementarz małego informatyka kl. 3".

Ćw. 1 str. 32.

Ćw. 2 str. 33.

Pozdrawiam :-)

Wojciech Godlewski

 

 

 

Klasa IV

Proszę o  uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie wyszukiwania i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

 

Klasa VIII

Proszę o  uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego.

 

Wstęp

 

Owocnej nauki :)

Wojciech Godlewski