3 kwiecień 2020
  • Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu
  • Zlot Szkół Reymontowskich
  • im. Władysława Stanisława Reymonta
  • Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Solec
  • Odział Przedszkolny

Klasa IV

Bardzo proszę o:

- powtórzenie wiadomości o rodzinie wyrazów (str. 169 – 170)

- przeczytanie fragmentów „Małej encyklopedii domowych potworów I i II” (str. 175 – 177)

- przygotowanie się do klasowego konkursu pięknego czytania – Adam Mickiewicz „Powrót taty” (str. 180 – 182)

- uzupełnianie zeszytu ćwiczeń.

 

Klasa V

Bardzo proszę o:

- utrwalenie wiadomości dot. trybów czasownika, a także czasowników dokonanych i niedokonanych (str. 158)

- przeczytanie tekstu „Skarb Troi” (str. 160)

- opracowanie oferty biura podróży na podstawie materiałów ze strony 166

- uzupełnianie zeszytu ćwiczeń.

 

Klasa VI

Bardzo proszę o:

- przeczytanie lektury obowiązkowej „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” – autor: Rafał Kosik

- powtórzenie wiadomości o nieodmiennych częściach mowy (przysłówek str. 142, przyimek str. 159, spójnik str. 174, wykrzyknik i partykuła str. 185).

Przypominam o fraszce Jana Kochanowskiego „Na zdrowie” (str. 138), a także o wierszu Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny” (str. 184 – recytacja wyłącznie dla chętnych).

 

Klasa VII

Bardzo proszę o:

- przypomnienie wszystkich omówionych zagadnień związanych z lekturą obowiązkową „Kamienie na szaniec”

- napisanie pracy „Z którym z bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego chciałbym się zaprzyjaźnić i dlaczego?” (charakterystyka)

- przypomnienie wiadomości o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego

- przeczytanie trenów str. 147 – 148.

 

Klasa VIII

Bardzo proszę o:

- przeczytanie „Pana Tadeusza” (lektura obowiązkowa)

- przypomnienie informacji o życiu i twórczości Adama Mickiewicza

- odnalezienie w dostępnych źródłach znaczenia pojęcia „epopeja narodowa”

- przygotowanie planu opowiadania „Jeden dzień w Soplicowie”

- rozwiązywanie testów ósmoklasisty.

Przypominam o wypracowaniu „Autocharakterystyka”.

Serdecznie pozdrawiam,

Ewa Nyckowska.